หน้าแรก

บริษัท Icomsoft ของเราได้สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อถือให้กับลูกค้าในหลากหลายด้านธุรกิจ ในด้านการพัฒนาระบบหลักของบริษัท โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเป็นบริษัทที่ครอบคลุมระบบเทคโนโลยี สำหรับ OA, FA, การจัดการและควบคุมด้านเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ, built-in software และบริษัท Icomsoft ยังให้ความสำคัญกับความพยายามของทุกหน่วยงานในองค์กร และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อจัดการปัญหาต่างๆที่ลูกค้าได้เผชิญอยู่